İngilizce Örnek Cümleler


Fiiller İle İlgili Cümleler

Get Fiili
Used to Fiili

Model Verbs İle İlgili Cümleler

Can Model Verb
Could Couldnt
Should Shouldnt
Must ve Mustnt

Zamanlar-Tenses İle İlgili Cümleler

Already
Be Going To
Just
Was Were
When
When ve While
While
Will ile ilgili cümleler
Yet İle İlgili Cümleler

Sayılabilen-Sayılamayan İle İlgili Cümleler

How much

Bağlaçlar İle İlgili Cümleler

So that