İngilizce Gramer Dersleri


Temel Ingilizce Konulari

Cumle Yapısı ve Ornek Cumleler
Cumle Yapısı ve Farklı Cumle Kalıpları
Ingilizce Tekil ve Çoğul Yapılar
A,An,The Belirli ve Belgisiz Sıfatlar
Ingilizce Sıfatlar
There Is ve There Are
Kişi ve Nesne Zamirleri
Possessive Adjectives-Örnek Cümleler
`s Iyelik Eki
Of Iyelik Eki
İşaret Sıfatları
Karşılaştırma Sıfatları
Countable and Uncountable

English Tenses

Simple Present Tense Konu Anlatımı
Present Continuous Tense Konu Anlatımı
Simple Past Tense
Simple Future Tense Konu Anlatımı
Present Perfect Tense
Past Continuous Tense
Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı
Present Simple vs Present Continuous Tense
Present Perfect Tense vs Simple Past Tense

Modal Verbs

Can Modal Verb
Be Able To
Could Modal Verb
Must Modal Verb
Must Not
Should Modal Verb
Have to-Has to Modal Verb
Would Modal Verb

Sıfatlar ve Zarflar

Hem Sıfat Hem Zarf Olarak Kullanılan Kelimeler
Resimli İngilizce Sıfatlar
Sıfatlar ve Eş Anlamlıları
Sıfatlarla İlgili Örnek Cümleler
Düzensiz Sıfatlar ve Anlamları
Kişilik Sıfatları ve Anlamları
Sıfatlar ve Zıt Anlamlıları
İngilizce Sıfatlar ve Türkçe Karşılıkları
-ed ve -ing Takısı, Eki Alan Sıfat ve Zarflar
İngilizce Sıfatlar ve Kullanımı
İngilizce Sıklık Zarfları - Always, Often, Never...
Karşılaştırma Zarfları - Comparative Adverbs
İngilizce Zarflar - Adverbs Konusu
Sıfatlarda As...As Konusu ve Kullanım Şekli
Comparative ve Superlative Sıfatların Farkları
Superlative Sıfatlar - Adjectives
İngilizce Comparative - Karşılaştırma Sıfatlarının Kullanımı
Comparative-Superlative Sıfatların Yapısı ve Kuralları

Soru ve Olumsuz Cümle Oluşturma

Soru ve Negatif Cümle Oluşturma
Yes-No Soru Cümleleri, Yapısı
Soru Kelimeleri İle Soru Cümlesi Oluşturma; Where, What, Why...
Soru Kelimesinin Özne Olduğu Soru Yapısı
Negatif-Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur, Yapısı
Nobody, Never vs Kelimelerle Olumsuz Cümle Kurma
Olumsuz Soru Cümlesi Nasıl Kurulur, Örnek Cümleler

Reported Speech - Dolaylı Anlatım

Reported Speech Genel Konu Anlatımı
Say ve Tell Fiilleri Kullanımı
Soru Cümlelerinin Bildirilmesi
Reported Commands: Emir Cümlesinin Bildirimi
Reported Request: Dolaylı İstekler
Bildirimde Bulunurken Kullanılan Fiiller

If Konusu - If Clause

İf Clause Konu Anlatımı, Sıfır Durumu, Zero Condition,Type 1
İf Clause Konu Anlatımı, First Condition,Type 1
İf Clause Konu Anlatımı,Type 2, Second Condition
İf Clause Konu Anlatımı,Type 3, Third Condition

İngilizce Edatlar - Prepositions

İngilizce Zaman Edatları Konu Anlatımı
İngilizce Yer Edatları Konu Anlatımı
Yön ve Hareket Bildiren Edatlar

Pasif Konusu - Passive Voice

İngilizcede Pasif - Passive Voice Konusuna Giriş
Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Konu Anlatımı
Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma, Konu Anlatımı
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma, Konu Anlatımı
Şimdiki Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma, Konu Anlatımı
Present Perfect Tense İle Pasif Cümleler Konu Anlatımı
İki Nesneli Fiillerin Pasif Yapısı, Nasıl Pasif Cümle Yapılır
Pasif Cümlelerde By Kullanımı
Pasif Cümle Mi Yoksa Aktif Cümle Mi

Gerund And Infinitive

Gerunds: İsim fiil Konusuna Giriş
Gerund And Infinitive

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler

Hangi İsimler Sayılır Hangileri Sayılamaz
Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler