Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler -2

İngilizcede bir çok isim hem sayılabilen hem de sayılamayan isim olarak kullanılabilir. Burada fark oluşturan nokta, anlamdaki farklılıktır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

Noise: Sayılabilen (countable)

Did you hear a noise just now?
(Belirli bir isimden bahsediyor.)

Noise: Sayılamayan (uncountable)

I can't work here. There's too much noise.


Paper: Sayılabilen
I bought a paper to read.
(= a newspaper, gazete)

Paper: Sayılamayan
I need some paper to write on.
(üzerine yazacak birşey)


Hair: Sayılabilen
There's a hair in my soup.
(tek bir saç)

Hair: Sayılamayan
You've got very long hair. ("hairs" değil)
(kafadaki bütün saçlar.)


Room: sayılabilen
You can stay with us. There is a spare room.
(evin içinde bir oda)

Room: sayılamayan
You can't sit here. There isn't room.
(boş yer yok anlamında.)


Experience: sayılabilen
I had some interesting experiences while I was away.
(başıma gelen işler)

Experience: sayılamayan
They offered me the job because I had a lot of experience.
("experiences" değil)


Time: sayılabilen
Enjoy your holiday. Have a good time.

Time: sayılamayan
I can't wait. I haven't got time.
Coffee / tea / beer / juice gibi içecekler normalde sayılamazlar.

Fakat, "bir bardak, fincan (a cup / a glass)" olarak düşünürsek sayılabilirler.

İngilizcede sayılamayan fakat diğer dillerde sayılabilen bazı isimler vardır.

Bu isimler genellikle sayılamayan isimlerdir:

Bu kelimelerle birlikte a/an kullanamayız: "a bread", "an advice" söylenmez.

Normalde çoğul olarak da kullanılmazlar: "breads", "advices" söylenmez.

News, sayılamayan bir isimdir, çoğul değildir.

Travel, genel anlamda seyahat etmek anlamında kullanılır. "a journey" ya da "a trip" anlamında "a travel" şeklinde kullanamayız.

Aşağıdaki sayılabilen ve sayılamayan isimleri inceleyin:

Sayılabilen isimler Sayılamayan isimler
I’m looking for a job.
What a beautiful view!
It’s a nice day today.
We had a lot of bags and cases.
These chairs are mine.
It was a good suggestion.
I'm looking for work. (“a work”değil)
What beautiful scenery!
It's nice weather today.
We had a lot of luggage. (“luggages” değil)
This furniture is mine.
It was good advice.

Aşağıdaki örneklerde sayılabilen ve sayılamayan isimlerin nası kullanıldıklarını inceleyin:

Aşağıdaki kelimelerin nasıl kullanıldıklarını inceleyelim:


Chair

experience

progress

furniture

hair

work

information

luggage

permission

progress

work

job